Naše življenje je konstantno povezano z naravo in se zavedamo, da je kvaliteta tal na katerih gojimo konopljo, bistvenega pomena. 

S tem povezano se je razvila tudi naša zgodba, ki vam en delček razkrijemo v nadaljevanju kako dejanja pustijo posledice in se iz tega zgodijo akcije... Janko Pirc

ZAKAJ KONOPLJA?

Zgodba se prične pred 27- imi leti, ko mi zaradi nesposobnosti, neznanja ali pa samo zaradi izgube čuta odgovornosti medicinskega osebja, kot posledica po operativnih zapletov za rakom umre mama, posledično zaradi žalosti le štiri mesece za njo pa še oče. Bolečina ob izgubi staršev v času postopne osamosvojitve oziroma odhoda iz varovanega okolja, je bila tako velika, da ne bo nikoli izginila. Oba sta imela takrat komaj štirideset let, sam pa sem jih štel devetnajst.

Glede na to, da sem izgubil zaupanje do uradne medicine, sem pomoč iskal zgolj v skrajnem slučaju, pa še to na podlagi pregovarjanja bližnjih.

Z bivšo partnerico, katera je imela diagnozo MS, sva ves čas odnosa iskala alternativno obliko zdravljenja oziroma lajšanja bolečin. Pri strokovnjakih medicinske stroke sva vedno naletela na gluha ušesa ali pa celo na zaprta vrata, vendar zaradi tega nisem vrgel puške v koruzo in odnehal.

Ko je v letu 2010 zbolel, zaradi predhodnega vnosa adeno virusa ob rednem cepljenju ter nepravilne bolniške oskrbe, mlajši sin, sem vložil dodatne napore za iskanje rešitve, kako pomagati svojim bližnjim.

Medicinsko osebje v času hospitalizacije otroka ni želelo opraviti vseh testov, da bi ugotovili vzrok, pač pa so otroka z povišano temperaturo(39°C) poslali v domačo oskrbo. Le štiri mesece po odhodu v domačo oskrbo je sina zadela sladkorna bolezen tipa 1.

Ker sem ogromno poizvedoval ter iskal rešitve za nastalo situacijo v družini, sem od znanca izvedel da obstaja rastlina, ki bi morda lahko pripomogla k boljšemu zdravstvenemu stanju v družini. Dejal je, da je ta rastlina konoplja. Do takrat te rastline nisem poznal, niti nisem vedel kako izgleda. Takoj sem se posvetil iskanju dodatnih informacij, katere pa je danes v dobi informatike moč z lahkoto najti na spletu. Tako sem več ur preživel za računalnikom v zbiranju informacij ter tehtanju ponujenih rešitev.

Za MS se je ponujala rešitev v obliki zdravila Sativex, za diabetes pa so bili dobri rezultati s pripravki s čim večjim spektrom kanabinoidov. Na tržišču oziroma med tistimi, ki zadevo poznajo, sem poskušal dobiti pripravek, ki bi ustrezal tako enemu, kot tudi drugemu. Glede na to, da sem skoraj eno leto neuspešno iskal tak pripravek ali pa pripravke, sem se odločil, da bom poskusil in si rastlino posadil sam, ter nato naredil iz nje tudi pripravke. V veliko pomoč ter vir informacij, kako do tega prit, mi je bil ata Google.

Tako sem v letu 2012 preko spleta kupil semena, jih dal v zemljo in iz njih so zrasle lepe rastlinice, katere sem skrbno čuval in negoval na vrtu med ostalo zelenjavo,dokler niso prišli oboroženi možje postave, ter mi brez predhodnih vprašanj zakaj in kako ter za koga, rastline porezali ter odpeljali.

Po tem dogodku in moji kriminalizaciji, je družina začela propadati in razpadati. V tistem trenutku sem ostal v bistvu povsem sam.

Ko se je v letu 2013 pričelo zoper mene sojenje, sem se odločno podal na pot dokazovanja nedolžnosti ter nesmisla, ki se dogaja z nespoštovanjem ustavnih pravic ter zlorab zakonodaje v korist nesmiselnih in v nasprotju z zdravo kmečko pametjo(ZKP) sprejetih odločitev zakonodajne in izvršilne veje oblasti v korist lobijev, kateri krojijo usodo in zdravje ljudi. Takrat je do mene, po prvi oddaji v živo preko radia Krka, pristopil Radešič Božidar iz društva ONEJ in mi skupaj s svojo skupino nudil vso podporo do oprostilne sodbe. Njemu in njegovi ekipi gre tudi velika zahvala, da je do oprostilne sodbe tudi prišlo, saj so bili edini, ki so mi v težkih trenutkih, ki sem jih doživljal preko medijev in v zasebnem življenju, stali ob strani.

Z ne priznanjem krivde ter bojem preko medijske izpostavljenosti, katera me je delila na to in ono stran, sem poskušal s pričanjem, dokazovanjem nedolžnosti ter izjavami sodnih izvedencev medicinske stroke, doseči oprostilno sodbo ter priti v Sloveniji do točke, ko konoplja in tisti, kateri si poskušajo z njo že tisočletja znano zdravilno rastlino lajšati tegobe in bolečine, ne bomo ali pa bodo več stigmatizirani, saj nas njeno pravilno uživanje pripelje do ravnovesja v telesu.

Z dne 24.02.2016 sem s strani Vrhovnega sodišča RS prejel sodbo II K 53346/2012-93 s katero me je oprostilo vseh obtožb.

S tem se je pričela nova pot proti enemu in edinemu cilju in to je poskus doseči, da si v prelepi podalpski deželici Sloveniji vsak lahko za svoje potrebe poseje ali posadi rastlino s katero si ljudje po vsem svetu že tisočletja pomagajo in je stigmatizirana do nenormalnih skrajnosti. Tej rastlini enostavno rečemo konoplja. Zame obstaja samo ena in to je Canabis Sativa.

Moj namen je priti do ljudi s čistimi in neoporečnimi izdelki in pripravki, kateri v osnovi s samo rastlino rastejo in se razvijajo pod čisto sončno energijo na neoporečnih površinah. S tem želim kot prvo priti do ljudi s čistimi prehranskimi dodatki ali pa kot kurativnimi pripravki, kot drugo pa želim, da pride v Sloveniji do osveščenosti, da konoplja ni droga pač pa rastlina, ki nas lahko osvobodi določenih tegob in odvisnosti, ter naše telo pripelje do ravnovesja.

Zgodba je v osnovi veliko daljša z veliko podrobnosti, ki pa bodo prišle morda v javnost v kakšni drugi obliki.

Janko Pirc