Zgodovinsko gledano je konoplja in njena uporaba starejša od pisane besede.

Dokazi iz analiz po arheoloških izkopavanjih namreč pričajo o tem, da njena uporaba datira več tisoč let nazaj in sicer predvsem v predele vzhodne ter jugovzhodne Azije.

Filozof in kmetovalec Šen Nung je prvi govoril o vrednosti konoplje kot rastline. Pokazal je, kako lahko iz nje naredijo vrvi in oblačila ter kako lahko v prehrani uporabljajo olja in semena. Po izsledkih raziskav pa so konopljo tako v gradbeništvu, za domačo porabo in v zdravstvu, uporabljali tudi že več tisoč let nazaj v Afriki. Konoplja kot rastlina v vsej njeni veličini, je bila očitno uporabljena v večjem delu sveta, sploh pa tam, kjer so potekale trgovske poti in je prišlo do izmenjave blaga.

Konopljo niso uporabljali zgolj kot gradbeni element ter za domačo rabo. Iz nje so izdelovali tudi papir, ki s svojo strukturo vlaken omogoča, da je izdelek kot papir narejen iz vlaken izredno kakovosten, odporen, upogljiv, prefinjen ter vodoodporen. Takšen papir je služil za uradne listine, na njemu je bila napisana Ameriška deklaracija, ter iz njega so izdelovali oziroma je služil za tiskanje denarja.

Vlakna, ki so služila kot osnova za izdelavo blaga, so dajala v končnem izdelku uporabniku v poletnih časih prijetno zaščito pred vročino, v zimskem času in v hladnejših dneh pa zaščito pred mrazom. Konopljino blago uravnava telesno temperaturo, poleg tega pa je tudi izredno trpežno. Prve Levis hlače so bile narejene iz konopljinega blaga.

Iz konoplje je moč izdelati več tisoč različnih izdelkov, kar daje sami rastlini izredno veliko vsesplošno uporabnost ter s tem tudi konkurenčnost različnim drugim materialom.

Sama rastlina s svojo raznolikostjo uporabe tako nudi širok spekter tudi na področju zaposlovanja ljudi po vsem svetu. Ne smemo pa zanemariti tudi dejstva, da ta prekrasna rastlina čisti zemljo vseh strupov, zatorej je primerna za področja, kjer je zaradi konvencionalnega kmetovanja zemlja izredno zastrupljena, opustošena in je izgubila svoj naravni vonj. V Sloveniji imamo kar nekaj področij, kjer je zemlja že dodobra prizadeta, vendar vse večja osveščenost kmetovalcev na drugi strani počasi zemlji zopet vrača njen vonj in čistost. Vendar je do nekega sprejemljivega stanja še daleč.

Tako v Sloveniji kot tudi v EU dobiva konoplja vse večji pomen, vendar je delež le te, ki pride iz vzhoda še vedno izredno velik. Po nekaterih podatkih celo okrog 90%.

Stigmatiziranost ter zaradi lobijev nepravilna razvrstitev rastline konoplje, sta po letu 1937 naredili tako rastlini kot tudi ljudem, kateri bi si lahko z njo pomagali, nepopravljivo škodo.

V resnici je po 2. odstavku 28. člena Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961 konoplja iz te konvencije izvzeta, torej jo konvencija ne uvršča med mamila in je v namene industrije in hortikulture(samooskrba) neupravičeno stigmatizirana.

Zavoljo tega je vsakdo, ki za lastne potrebe ali zato da bi nekomu pomagal, vzgaja konopljo in je s strani zakonodajne in izvršilne veje oblasti smatran kot kriminalec, ter s tem stigmatiziran, neupravičeno ter protiustavno obravnavan.

V svetu zaradi uživanja čistih konopljinih pripravkov ni prišlo do smrtnega primera. Do predoziranja pri konoplji ne more priti, saj v delu možganov, ki nadzira dihalne in kardiovaskularne funkcije, ni oziroma je zelo malo receptorjev, ki reagirajo na kanabinoide. Učinkovine v konoplji delujejo sinergično, kar se ne kaže samo na večji učinkovitosti, pač pa tudi varnosti, saj CBD(kanabidiol) deluje kot antagonist CB1 receptorjev in tako zmanjšuje psihoaktivnost THC-ja (tetrahidrokanbinol).

Glede na sam položaj rastline kot take, smo se odločili, da to lepo in po uporabnosti bogato rastlino predstavljamo in ponujamo širšemu krogu uporabnikov, kot le eno edinstveno rastlino, konopljo, z latinskim imenom Cannabis sativa, brez podzvrsti in različnih variacij. Konoplja v vsej svoji veličini deluje sinergijsko, ter jo je potrebno obravnavati celostno. Komplementarnost različnih sestavin, ki se nahajajo v njej, dajejo konoplji tisto moč, ki se potem odraža tako v našem telesu, na njem ali pa če jo uporabimo v povezavi s sobivanjem. Ne smemo zanemariti dejstva, da v sinergiji z ostalo floro tvori tisto kar ponuja narava in mati zemlja v celoti. Konoplja je bila tu na Zemlji pred nami in bo tudi ostala še za nami. Vprašanje pa se postavlja, kako bomo v vsem tem času, ki nam je dan z njo, le to lepo rastlino uporabili in ji s tem dali nek pomen, ki ga ima na tem svetu.

Konoplja je s svojim kanabinoidnim sistemom edinstvena, saj so njeni kanabinoidi identični receptorjem, ki jih tvorijo celice vretenčarjev. Vsi vretenčarji namreč, med njimi smo tudi mi ljudje, tvorimo oziroma imamo svoj lastni endokanabinoidni sistem, kar pomeni, da naše telo samo ustvarja kanabinoide, ki pa so kot zaščita našim celicam izredno pomembni pri ohranjanju ravnovesja v telesu.

Ob pomanjkanju kanabinoidov in s tem zaščite za naše celice, pride do porušenja imunskega sistema in posledično tudi do avtoimunih bolezni. Vsako telo je individum in si zato ustvari svoj lasten endokanabinoidni sistem. Endokanabinoidni receptorji v našem telesu služijo kot vrata oziroma členi, na katere se vežejo kanabinoidi, ki jih proizvaja telo glede na potrebe telesa. Kanabinoidi imajo vlogo uravnavanja, varovanja naših celic in v tretji fazi tudi dvigovanja energetskega stanja v celicah, pa tudi v končni fazi v tkivu. 

Kanabinoidi so molekule topne v maščobi, oziroma se vežejo na maščobo, ki med celicami sprožijo različne spremembe. Te spremembe se odražajo v dvigu energetskega potenciala celic, s tem povečanja odpornosti, saj so se celice ponovno sposobne branit same sebe. Konoplja ima preko tisoč dvesto različnih sestavin od katerih je več kot sto štirideset kanabinoidov. 

Opisovanje posameznih sestavin bi pomenilo izločanje tistih, katere ne poznamo dovolj da bi o njih govorili, zatorej poveličevanje tistih katere trenutno dodobra poznamo, ni nikakor v našem interesu, saj želimo konopljo kot tako posredovati do posameznika v najčistejši obliki kakor je mogoče za določen produkt.Določene sestavine, katere so značilne za posamezen proizvod bodo podrobneje opisane vendar to še ne pomeni, da so s tem izključene ostale sestavine. V svetu ves čas potekajo raziskave o sestavi in učinkovitosti tako posameznih sestavin kot tudi rastline kot take v celoti.